Griepvaccinatie

Griep, een jaarlijks terugkerend fenomeen. Vervelend voor wie jong en gezond is, gevaarlijk voor wie wat ouder is of één of meer chronische ziekten heeft.

 

Het virus treft 5 à 15% van de wereldbevolking en veroorzaakt 500.000 overlijdens per jaar. In België telt men de laatste jaren, tijdens het hoogtepunt van de epidemie, tussen de 300 en 1000 grieppatiënten per 100.000 inwoners. Het griepvaccin en hygiënische maatregelen worden beschouwd als de belangrijkste bescherming tegen de ziekte en de complicaties ervan. 

 
Absoluut aangeraden voor iedereen die ouder is dan 50 jaar en/of een chronische ziekte heeft zoals suikerziekte, hartzwakte, hoge bloeddruk, meerdere geneesmiddelen neemt, longziekten zoals astma en COPD... Ook aan zwangere vrouwen wordt sterk aangeraden zich te laten vaccineren.
 
Dit jaar, 2021-2022, kan iedereen zonder voorschrift een griepvaccin halen in de apotheek. Voor risicogropen is het vaccin grotendeels terugbetaald. Hoor je niet tot een risicogroep, dan betaal je ongeveer €16.50.
 
Voor de toediening van het vaccin, maak je liefst een afspraak, ten vroegste half oktober 2021