Visie

Wij willen bijdragen tot een sterke en centrale huisartsgeneeskunde met aandacht voor en erkenning van de individuele diversiteit van de socio-economische en historische omgeving van zowel arts als patiënt.

Een huisartsgeneeskunde gebaseerd op kritisch nadenken, wetenschappelijk onderzoek, Evidence Based Medicine, sterke deontologie, een diverse maatschappijvisie, veel praktijkervaring en persoonlijk authenticiteit en leadership.

Een huisartsgeneeskunde waarbij het merendeel van de bevolking vrij kiest voor een vaste huisarts uit vertrouwen en uit overtuiging van het belang en zijn kunnen.

Een huisartsgeneeskunde waarbij de specialistische geneeskunde de rol van de huisartsgeneeskunde erkent, actief promoot en ondersteunt. Waarbij elk specialistisch contact gecommuniceerd wordt aan en waar mogelijk geïnitieerd en zeker opgevolgd wordt door de vaste huisarts.

Een huisartsgeneeskunde waarbij, naast de noodzakelijke curatieve aspecten ook de preventieve rol van de huisarts meer en meer een centrale rol speelt.

Een huisartsgeneeskunde die zich in die positie manoeuvreert door kwaliteit en aanbod en zelfregulatie en zo weinig mogelijk door formele regelgeving.

Missie

We willen voor de patiënten een goed georganiseerde huisartsgeneeskundige praktijk zijn met 'state of the art' geneeskunde gecombineerd met persoonlijk en individueel engagement en leadership waarbij de patiënt zoveel mogelijk empowered wordt volgens zijn eigen kunnen en wensen. Maar waarbij de patiënt ook steeds weet en voelt dat hij opgevolgd en waar nodig opgevangen en ondersteund wordt.

Intern willen we een collegiale, respectvolle en soepele samenwerking en streven we naar een complementaire diversiteit en een zeer goede werk/privé verhouding en een zo breed mogelijke kennis van alle aspecten van de maatschappij en wetenschap die van ver of van dicht te maken hebben met huisartsgeneeskunde.

We geloven als opleidingspraktijk sterk in het delen van praktijk-ervaring met jonge collega’s. Naast hun theoretische kennis hebben zij veel nood aan praktijkervaring en exposure binnen een stimulerend, kritisch maar ook veilig kader. Een kader op basis van de praktijk-ervaring van meerdere generaties. Omgekeerd brengen zij ook veel nieuwe kennis en ideeën met zich mee en houden de praktijk op die manier ook jong en up-to-date.