Wij zijn erkend als opleidingspraktijk voor huisartsen door het RIZIV, de 4 groten universiteiten van Vlaanderen (Gent, Leuven, Antwerpen en Brussel) en het ICHO. Daarvoor volgen wij extra opleidingen.

Huisartsen In Opleiding (HAIO)

Een Huisarts in Opleiding (HAIO) is een afgestudeerd arts die zich verder specialiseert in de Huisartsgeneeskunde. Daarvoor doet hij/zij praktijkervaring op bij een ervaren en erkend huisarts gedurende 3 jaar.

Dat betekent dat er ook telkens een jonge huisarts (HAIO - HuisArts In Opleiding) consultaties en huisbezoeken doet.

Naast de noodzakelijk ervaring voor de jonge huisarts heeft ook voordelen voor u als patiënt:

  • de HAIO is net opgeleid en heeft alle theorie vers in het geheugen
  • elke patiënt die door de HAIO wordt gezien wordt naderhand ook nog eens besproken met de stagemeesters. Uw probleem wordt dus tweemaal bekeken. Ook tijdens  de consultatie kan hij/zij ons steeds vragen om eens mee te komen kijken en denken.
  • de HAIO heeft en neemt ook meer tijd om een probleem aan te pakken, te bekijken en te volgen
  • de HAIO's zijn extra opgeleid om rookstop consultaties, spirometrie en EKG's te doen.
  • Wij, als praktijkopleiders, volgen op regelmatige basis extra opleiding om onze praktijkvoering up to date te houden en continu te verbeteren.

Graag stimuleren wij u om uw probleem of follow-up eerst door de HAIO te laten bekijken maar u heeft natuurlijk ook altijd de vrije keuze. 

 

Stagiairs

Stagiairs zijn jonge artsen in spé die hun eerste stappen zetten in de huisartspraktijk. 

Wij hebben regelmatig stagiairs in de praktijk.  Veelal volgen zij met ons mee, proberen zoveel mogelijk te zien, te leren en te helpen en doen soms consultaties alleen. Deze consultaties worden altijd door onszelf afgesloten.