Globaal Medisch Dossier

Indien je vaste patiënt bent bij onze praktijk, zullen we met jouw toestemming een globaal medisch dossier (GMD) aanleggen. Dit kan op elke leeftijd.

Een globaal medisch dossier bevordert de kwaliteit van de zorgverlening omdat  de huisarts verschillende gegevens over jouw gezondheid kan bijhouden zoals jouw voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandelingen, verslagen van specialisten etc.

Wanneer wij jouw GMD beheren, heb je bovendien recht op de volgende voordelen:

  • een vermindering van 30 % toegestaan door uw ziekenfonds op het gedeelte dat u zelf moet betalen (raadplegingen en huisbezoeken)
  • de centralisatie van uw medische gegevens, waardoor bijvoorbeeld overbodige onderzoeken worden vermeden

Bovendien betaalt uw ziekenfonds de kosten voor het openen en beheren van een globaal medisch dossier volledig en hoef je hier zelf niets voor te doen!

Wist je dat je zelf heel wat van jouw medische info kan raadplegen?

Iedereen heeft het recht zijn eigen gezondheidsgegevens na te kijken. Dit kan je doen via de website of app van cozo.be